Phương Thức Thanh Toán

by VietLachVn

Có 2 hình thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp khi nhận hàng:

1. Thanh toán tiền mặt

Bạn đặt hàng và thanh toán tiền trực tiếp khi nhận sản phẩm từ người giao hàng.

2. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Bạn chỉ cần chọn click vào THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN sẽ ra các bước hướng dẫn như hình.